Grup de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 
 


Curriculum vitae

Nombre: Josep Batle Vallespir
Fecha: 16 /05/ 2003
[Projectos][Publicaciones][Congresos][Méritos]
Situación profesional actual

Organismo: Universitat de les Illes Balears
Facultad: Facultad de Ciencias
Depto: Dept. de Física
Dirección postal: Ctra. Valldemossa km 7,5 07122-Palma de Mallorca
Teléfono: 971 172535
Fax: 971 173426
Correo electrónico: vdfsjbv9@uib.es
Categoria profesional: Becario Govern Balear (conselleria Innovació i Energía)
Fecha de inicio: 3-2-94

Línes de investigación
Quantum Information Theory
Quantum Entanglement
Cuprate Superconductivity

Formación académica
Licenciada en Ciencias Físicas, Universitat de les Illes Balears, 1998
Doctorado Ciencias Físicas, Universitat de les Illes Balears, en realización desde 1999

Participación en Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas.
Titulo del proyecto
Entidad financiadora
Duracion
Investigador responsable
Dinámica de nanoestructuras electrónicas y comunicación cuántica DGI (MCyT) (1-10-2002) - (30-9-2002) M. Casas

 

Publicaciones

Articulos:

 1. J. Batle, M. Casas, A. R. Plastino and A. Plastino. "Inference Schemes and Entanglement Determination". Physical Review A 65 ,24304-24307 (2002).
 2. J. Batle, M. Casas, A. R. Plastino and A. Plastino. "On the "Fake" Inferred Entanglement Associated with the Maximum Entropy Inference of Quantum States". Journal of Physics A 34, 6443-6458 (2001)
 3. J. Batle, M. Casas, A. R. Plastino and A. Plastino. "Tsallis Based Variational Method for finding approximate wave functions". Physica A 294, 165-179 (2001)
 4. J. Batle, M. Casas, M. Fortes, M. A. Solís, M. de Llano, A. A. Valladares. O. Rojo. "Bose-Einstein condensation of nonzero-center-of-mass-momentum Cooper pairs" .Physica C 364-365, 161-165 (2001)
 5. J. Batle, M. Casas, A. R. Plastino and A. Plastino. "Supersymmetry and the q-MaxEnt treatment". Physica A 305, 316-322 (2002)
 6. J. Batle, M. Casas, A. R. Plastino and A. Plastino. "Quantum Evolution of Power-Law Mixed States". Physica A 308, 233-244 (2002)
 7. J. Batle, M. Casas, A. R. Plastino and A. Plastino. "Entanglement, Mixedness and q-entropies". Physics Letters A 296, 251-258, (2002)
 8. J. Batle, M. Casas, A. R. Plastino and A. Plastino. "On the entanglement properties of two-rebits systems". Physics Letters A 298, 301-307 (2002)
 9. J. Batle, A. R. Plastino, M.Casas and A. Plastino. "Conditional q-entropies and quantumseparability:A numerical exploration". Journal of physics, (2002) En prensa
 10. J. Batle, A. R. Plastino, M.Casas and A. Plastino. "On the distribution of entanglement changes produced by unitary operators". Physics Letters, (2002) En prensa

Libros y capítulos de libros:

 1. M. Casas, A. R. Plastino, A. Plastino and J. Batle. "Approximate density matrices for metal clusters and entangled states (in press). Condensed Matter Theories". (en prensa) 2002 New York


Congresos
Tipo de participación Título Congreso Lugar Año
Presentación de 30 minutos Inference of Quantum States: Maximum Entropy and "Fake" Inferred Entanglement 21st International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering (MAXENT 2001) Baltimore, Maryland (USA) 2001


Otros méritos

Participación en Second European Summer School on Microscopic Quantum Many-Body Theories and Their Applications. The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (Miramare-Trieste). UNESCO 3-14 /09/01