Francesc Masdeu Mayans

Departament de Física
Universitat de les Illes Balears
E-07071 Palma de Mallorca, Spain
e-mail: francesc.masdeu@uib.es
Phone : +34-71-173374
Fax: +34-71-173426