WEB del programa educatiu de l'EXPEDICIÓ de l'IMEDEA a la

El projecte ESASSI

Descripció del marc de la contribució espanyola ESASSI i dels seus objectius científics


Presentació

El projecte ESASSI és la contribució espanyola a la iniciativa internacional SASSI (Synoptic Antarctic Shelf Slope Interactions study) per a l'estudi de la dinàmica marina en les costes antàrtiques. Com succeeix habitualment a la investigació antàrtica, alguns estudis s'havien fet amb campanyes aïllades. Un dels objectius fonamentals de SASSI és realitzar simultàniament el primer mostreig de les plataformes antàrtiques més rellevants. Això serà possible per la participació de més d'una dotzena de països, cada un d'ells aportant els seus vaixells i instruments. Es pot veure un mapa de les contribucions a SASSI a l'adreça: http://roughy.tamu.edu/sassi/.

L'objectiu fonamental del projecte és l'estudi dels intercanvis d'aigua entre les plataformes continentals i mar obert, i dels processos lligats a aquests intercanvis. Mereix una atenció especial el procés denominat de ventilació oceànica consistent en l'enfonsament de les aigües superficials (que per alguna raó es fan més denses que les aigües de capes inferiors) i l'aflorament d'aigües profundes. El procés, que té lloc de forma molt important a l'Antàrtida, permet la renovació de les aigües a escala planetària.

El projecte està enmarcat fonamentalment dins l'àmbit de l'oceanografia física; però inclou vessants interdisciplinaris relacionades amb ella i d'aprofitament mutu. En una direcció, hi ha paràmetres bioquímics indicadors fonamentals de processos físics molt rellevants (per exemple, la relació entre CFCs i la ventilació oceànica); i en l'altra, els processos físics afecten de manera crucial el funcionament dels ecosistemes antàrtics.

La metodologia que s'utilitzarà per assolir els objectius de l'estudi es basa en la realització d'una campanya oceanogràfica de tres setmanes de durada durant l'estiu austral 2007-2008. La zona assignada a ESASSI és la confluència Weddell-Scotia, entre les illes Shetland del Sud i les Orcadas del Sud. A més, la col·laboració amb el grup de Texas A&M University (TAMU) es pretén fondejar cinc línies amb correntímetres i sensors de temperatura, salinitat i pressió que es recuperaran un any després. Mentre la campanya de l'estiu austral pretén estudiar les diferències del processos esmentats entre una localització i una altra, l'objectiu de deixar d'instruments fondejats és estudiar les diferències dels processos al llarg d'un any.

Presentació del projecte en format PowerPoint