$TITOL$
OΛIMPÍADA LOCAL

Organitzada a la Universitat de les Illes Balears

OEF · IPhO · OIbF
Olimpíades Locals de Física Illes Balears
2OO3-2O13 + 2O16-2O23

Marca sobre un any per veure una versió editada de la prova de la fase local. Les proves locals tenen una part de test on es donen quatre opcions de les quals només una és correcta. Normalment, les proves contenen algun problema la resolució del qual es lliura per ser puntuat segons la resolució correcta, clara i raonada. Hi ha un botó després de la darrera pregunta per avaluar el test sobre deu punts. Les preguntes que s'han respost bé i malament queden marcades. Després de l'avaluació del test es presenten els enunciats dels problmes amb les solucions.

Aquest lloc web començà essent «Olimpíades Locals de Física 2OO3-2O13 Illes Balears», es va actualitzar en el 2018 i, de nou el gener de 2023. L'autor d'aquesta web va ser responsable de la redacció i elaboració de part dels enunciats i figures entre 2003 i 2009 i ha elaborat les proves de 2010 a 2023, excepte a 2014 i 2015. Els logos, gràfics i figures que il·lustren aquestes pàgines s'han elaborat específicament per aquest lloc web. Vegeu les condicions d'ús dels enunciats i figures al peu de pàgina.

Què són les Olimpíades Locals de Física?

Les Olimpíades Locals de Física són competicions organitzades anualment entre alumnes d'ensenyament secundari dels diferents districtes universitaris d'Espanya on es posen a prova els coneixements d'aquesta ciència. A les olimpíades locals se seleccionen els participants a l'Olimpiada Española de Física (OEF). El primers classificats d'aquesta fase nacional se reparteixen per participar a l'Olimpíada Internacional de Física (IPhO) i a la Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF).

La competició entre alumnes d'ensenyament secundàri organitzada per Txecoslovàquia, Hungria i Polònia al 1967 va ser l'origen de l'actual Olimpíada Internacional de Física. La participació d'Espanya a la IPhO s'inicià a l'any 1989.

L'Olimpíada Iberoamericana de Física es començà a celebrar a l'any 1991.

La Real Societat Espanyola de Física és l'organisme que organitza la fase nacional amb el nom de Olimpiada Española de Física.

Qui es pot inscriure a la fase local de l'Olimpíada?

L'Olimpíada està adreçada a alumnes de segon de batxillerat, però hi poden participar alumnes de primer o segon de batxillerat dels centres de les Illes Balears.

La inscripció d'alumnes a la fase local es fa a través dels centres d'ensenyament oficials, que envien la proposta de participants dins el termini publicat per la Universitat de les Illes Balears. Els tres alumnes amb millor qualificació poden participar a la fase nacional de l'olimpíada.

Quin és el temari de les proves?

El temari concret de l'Olimpíada Local en curs es publica a la web de la Universitat. En els darrers anys ha estat el temari de Física de primer de batxillerat i el dels blocs «Interacció gravitatòria», «Interacció elèctrica» i «Interacció magnètica» de Física de segon de batxillerat. En la selecció d'aquest temari es pretén que els alumnes aprofitin l'olimpíada per aprofundir en temes que necessitaran per superar el curs i les proves d'accés a la universitat.

En aquestes pàgines s'han deixat els tests amb totes les preguntes per si es volen contestar encara que algunes poden quedar excloses en el temari en curs. Per exemple, a les proves anteriors a 2008 hi havia preguntes sobre l'equivalent mecànic de la calor o la dinàmica de rotació d'objectes rígids que no surten en el temari actual. I alguns anys hi ha hagut preguntes sobre vibracions i ones.

La prova de la fase nacional té un temari més ampla i sempre inclou una prova experimental. La prova internacional (IPhO) i la iberoamericana (OIbF) també tenen temaris específics.

GuiA Física mmxviii · | Antoni Amengual Colom · Departament de Física | Universitat de les Illes Balears| Publicat: 2017. Revisat: 2018
Olimpíades Locals de Física
Primera edició: Gener 2014. Revisada: Novembre 2018. Proves 2019-2022: Gener 2023
Disseny del lloc web http://dfs.uib.cat/apl/aac/fisicapbau/
Antoni Amengual Colom, Departament de Física

Els enunciats d'aquestes pàgines i les imatges sense modificar, retallar o refer es poden usar amb finalitat educativa, sense ànim de lucre, citant l'autor de les pàgines i posant en lloc visible l'adreça d'aquest lloc web. Usau: "Olimpíades Locals de Física · Antoni Amengual Colom · UIB url: dfs.uib.cat/apl/aac/OFisica/".