Directori Departament de Física
Teléfono: +34 + 971 17 + Ext.pulsau sobre el punt verd per enviar un missatge
pulse sobre el punto verde para enviar un mensaje
click on the green dot to send a message
 

Nom

Ext.

e-mail

Àrea

.Categ.

Adrover González, Andres 2536 a.drover@ uib.es Astronomia i Astrofísica
Bec
Alomar Barceló, Miquel Lleó 9542 miquellleo.alomar@ uib.es Tecnologia Electrònica
Bec
Alomar Bennàssar, Mª Isabel 9905 misabel.alomar@ uib.cat Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Aj
Alonso Arias, Carlos 9938 carlos.arias@ uib.es Física Teòrica
AS
Alonso Oroza, Sergio 3219 sergio.alonso@ uib.es Física de la Terra
CU
Alorda Ladaria, Bartomeu 9941 tomeu.alorda@ uib.es Tecnologia Electrònica
ProfC
Amengual Colom, Antoni 2807 antoni.amengual@ uib.es Física Aplicada
TU
Amengual Pou, Arnau 2538 arnau.amengual@ uib.es Física de la Terra
CProj
Ayuso Gallego, Gloria 3378 gloria.ayuso@ uib.es PAS Departament
Tèc.Esp.
Bal·le Monjo, Salvador 3234 salvador@ imedea.uib.es Física Aplicada
CU
Ballester Julià, Miquel 9938 racogros@ hotmail.com Construccions Arquitectòniques
As
Ballester Mortes, Josep Lluís 3228 dfsjlb0@ uib.es Astronomia i Astrofísica
CU
Barcelo Adrover, Salvador 9568 salva.barcelo@ uib.es Tecnologia Electrònica
Bec
Bezares Figueroa, Miguel 2536 m.bezares@ uib.es Física Teórica
Bec
Bona Casas, Carles 2489 carles.bona@ uib.es Física Teòrica
Pdoc
Bona García, Carles 3222 cbona@ uib.es Física Teòrica
CU
Borrás López, Antoni 3370 toni.borras@ uib.es Física Atòmica, Molecular i Nuclear
AjDr
Bota Ferragut, Sebastià 9933 sebastia.bota@ uib.es Tecnologia Electrònica
TU
Canals Guinard, Vicenç 9568 vdfsvcg4@ uib.es Tecnologia Electrònica
Pdoc
Capó Picó, Antonio R. 2906 toni.capo@ uib.es PAS Departament
Oficial lab.
Carmona Gómez, Cristian 3280 cristian.carmona@ uib.es Construccions Arquitectòniques
Aj
Carot Giner, Jaume Jesús 3225 jcarot@ uib.cat Física Teòrica
TU
Carrió Carrió, Diego Saúl 2535 diego.carrio@uib.es Física de la Terra
cp6
Cesari Aliberch, Eduard 3237 eduard.cesari@ uib.cat Física Aplicada
CU
Cladera Bohigas, Antoni 1378 antoni.cladera@ uib.es Enginyeria Mecànica
TU
Colet Rafecas, Pere 3382 pere@ ifisc.uib-csic.es Física de la Matèria Condensada
As
Cortés Cortés, Tomàs 9938 tcortes@educacio.caib.es Física Teórica
As
Cuxart Rodamillans, Joan 9939 joan.cuxart@ uib.cat Física de la Terra
TU
De Benito Crosetti, Carola 1379 vdfsabc0@ uib.es Tecnologia Electrònica
TEU
De Juan Oliver, Catalina 3009 catidejuan@ uib.es Construccions Arquitectòniques
As
De Paúl Bernal, Iván 9546 ivan.depaul@ uib.es Tecnologia Electrònica
Cp6
Escarré Camisón, Mireia 9938 mireia.escarre@ uib.es Enginyeria Mecànica
As
Estudillo Gil, B arbara 9938 barbara.estudillo@ uib.cat Construccions Arquitectòniques
As
Ferrero Maneiro, Patricia 9938 patricia.ferrero@uib.es Construccions Arquitectòniques
As
Font Rosselló, Joan 3227 joan.font@ uib.es Tecnologia Electrònica
TU
Forteza Oliver, Francisco J. 9956 francisco.forteza@ uib.es Construccions Arquitectòniques
ProfC
Galán Prado, Fabio 2536 --@-- Tecnologia Electrònica
Bec
Garcia Martínez, Victoriano 9938 vicgm@ labartec.com Construccions Arquitectòniques
As
Garcia Moreno, Eugeni 3231 eugeni.garcia@ uib.es Tecnologia Electrònica
CU
Garcias Gomila, Francesca 3218 dfsfgg8@ uib.es Física Atòmica, Molecular i Nuclear
TU
Gili Pérez, Xavier 9568 xavier.gili@ uib.es Tecnologia Electrònica
Aj
Gomis Bosch, Damià 3236 damia.gomis@ uib.es Física de la Terra
CU
González Martínez, Carlos 9938 c.gonzalez@ uib.es Física de la Matèria Condensada
As
Guasp Mascaró, Miquel 1374 m.guasp@ uib.es Enginyeria Mecànica
As
Hernández Garcia, Emilio 1307 emilio@ifisc.uib-csic.es Física de la Materia Condensada
As
Homar Santaner, Victor 2505 victor.homar@ uib.es Física de la Terra
TU
Horrach Sastre, Gabriel 3214 gabriel.horrach@ uib.es Construccions Arquitectòniques
ProfC
Huguet Ariza, Juan C. 2906 juanc.huguet@ uib.es PAS Departament
Oficial lab.
Husa, Sascha 9940 sascha.husa@ uib.es Física Teòrica
Pdoc
Isern Riutort, Eugeni M. 2838 eugeni.isern@ uib.es Tecnologia Electrònica
TU
Javaloyes, Julien 611733 julien.javaloyes@uib.es Òptica
RyC
Jiménez Cortés, M. Antònia 2506 mantonia.jimenez@ uib.cat Física de la Terra
Aj
Jiménez Forteza, Xisco 2537 f.jimenez@uib.es Física Teórica
Bec
Jordà Sánchez, Gabriel 611950 gabriel.jorda@ uib.es Física de la Terra
RyC
Keitel, David Benjamin 2489 laura.keitel@ uib.es Física Teória
Cp6
Khalil Rodríguez, Nagi 2008 nagi@ifisc.uib-csic.es Física de la Materia Condensada
Aj
Kustov, Sergey 1375 sergey.kustov@ uib.es Física Aplicada
ProfCDr
Laín, Juan Antonio 9938 soylain@ gmail.com Construccions Arquitectòniques
As
López Fau, Iñaki 9938 asistecnica@ igtec.com Construccions Arquitectòniques
As
López Gonzalo, Rosa 9977 rosa.lopez-gonzalo@ uib.es Física Atòmica, Molecular i Nuclear
TU
López Jiménez, Ángel 9938 angel.lopez@ uib.es Física Aplicada
As
López Sánchez, Cristóbal 2668 clopez@ ifisc.uib-csic.es Física de la Matèria Condensada
TU
Malagón Periánez, Daniel 2506 danmalper@gmail.com Tecnologia Electrònica
Bec
Marcó Antón, Joan Josep 3214 juanjo.marco@ uib.es Construccions Arquitectòniques
ProfC
Marín Hernández, José Luis 9938 luis.marin@ uib .es Construccions Arquitectòniques
As
Martínez Asensio, Adrián 1337 adrian.martinezuib.es@Física de la Terra Bec
Martínez Gómez, David
2535 david.martinez uib.es@ Astronomia i Astrofísica Bec
Martínez Llinàs, Jade
9905 jade ifisc.uib-csic.es@ Física de la Materia Condensada Aj
Martínez Moll, Víctor
1374 victor.martinez uib.es@ Enginyeria Mecànica TU
Mas Gracia, Benito
9542 benito.mas uib.es@ Enginyeria de la Construcció Cp6
Masdeu Mayans, Francesc
9938 francesc.masdeu uib.es@ Construccions Arquitectòniques As
Massó Bennàsar, Joan
9942 joan.masso uib.es@ Física Teòrica TU
Mateos Sastre, Antoni Jordi
3211 telecosite5 ono.com@ Tecnologia Electrònica As
Mayol Serra, Catalina
---- cati ifisc.uib-csic.es@ Física de la Matèria Condensada As
Merino Panades, Jose Luis
---- vdfsjpm uib.es@ Tecnologia Electrònica As
Mir Calafat, Francisco
971610983 kiko.mir uib.es@ Física de la Terra Bec
Mirasso Santos, Claudio R.
2783 claudio ifisc.uib-csic.es@ Física de la Matèria Condensada CU
Moià Pol , Andreu
1374 andreu.moia uib.es@ Enginyeria Mecànica ProfC
Molinos Góngora, Felipe
2537 felipe.molinos uib.cat@ Física de la Terra CProj
Molinos Homar, Francesca
2027 francesca.molinos uib.es@ Física Aplicada As
Monserrat Tomàs, Sebastià
2806 dfssmt4 uib.es@ Física de la Terra TU
Moreno de Castro, Maria
9881 maria ifisc.uib-csic.es@ Física de la Matèria Condensada Aj
Muñoz Gomila, Joan
9956 vdfsjmg3 uib.es@ Construccions Arquitectòniques ProfC
Nazmitdinov, Rashid
1376 vdfsrna9 uib.es@ Física Atòmica, Molecular i Nuclear ProfCDr
Oliver Herrero, Ramón
2836 ramon.oliver uib.es@ Astronomia i Astrofísica CU
Palmer García, Margarita
971611408 marga.palmer uib.es@ Física de la Terra Bec
Palou Mas, Pere Josep
3378 pjpalou teleline.es@ Física Teòrica As
Pérez López, Antonio
3369 toni ifisc.uib-csic.es@ Física de la Matèria Condensada Bec
Picornell Alou, Catalina
3226 catalina.picornell uib.es@ Física Aplicada TU
Picos Gallà, Rodrigo
3207 rodrigo.picos uib.es@ Tecnologia Electrònica ProfCDr
Piro Perusín, Oreste
3230 ifisc.uib-csic.es uib.es@ Física de la matèria condensada TU
Pollney,Denis
9940 pollney aei.mpg.de@ Física Teòrica Postdoc
Pons Bonafé, Pedro J.
3211 pjpons terra.es@ Tecnologia Electrònica As
Pons Morro, Jaume
3217 jaume.pons uib.es@ Física Aplicada TU
Pons Viver, Miquel
2506 miquelpons uib.es@ Física Atòmica, Molecular i Nuclear Bec
Puente Ferrà, Antoni
2837 dfsapf8 uib.es@ Física Atòmica, Molecular i Nuclear TU
Puerto Sánchez, José Luís
2906 joseluis.puerto uib.es@ PAS Departament Oficial lab.
Pujol Nadal, Ramon
9542 ramon.pujol uib.es@ Construccions Arquitectòniques Aj
Purroy Narvaiza, Fernando
---- narllo arquired.es@ Construccions Arquitectòniques As
Ramis Noguera, Climent
3220 cramis uib.es@ Física de la Terra CU
Rial Lesaga, Samuel
2538 samuel.rial uib.es@ Astronomia i Astrofísica Bec
Ribas González, Carlos
9956 carlos.ribas uib.es@ Construccions Arquitectòniques As
Rius Gibert, Joana Maria
---- jmrius conselldemallorca.net@ Construccions Arquitectòniques As
Riutort Mayans, Margalida
2537 margalida.riutort uib.cat@ Física de la Terra Cproj
Roca Adrover, Miquel J.
3137 miquel.roca uib.es@ Tecnologia Electrònica TU
Romero March, Romualdo
3233 romu.romero uib.es@ Física de la Terra TU
Rosselló Sanz, Josep Lluís
1373 j.rosello uib.es@ Tecnologia Electrònica TEU
Rossiñol Miralles, Bernat
---- brossinyol iies.es@ Construccions Arquitectòniques As
Rua Monserrat, Manuel
---- mruam telefonica.net@ Construccions Arquitectòniques As
Salas Cantanellas, Toni
---- ---- ----@ Construccions Arquitectòniques As
Salas Mula, Daniel
2536 daniel.salas uib.es@ Física Aplicada Bec
San Miguel Rubial, Maximino
3229 maxi ifisc.uib-csic.es@ Física de la Matèria Condensada CU
Sánchez Martin, David
9946 david.sanchez uib.es@ Física Atòmica, Molecular i Nuclear ProfC.Dr
Sánchez Romero, Pedro
9882 pedro ifisc.uib-csic.es@ Física de la Matèria Condensada Aj
Sancho de la Jordana,LLucia
2537 llucia.sancho uib.es@ Física Teòrica Bec
Santamarta Martínez, Rubén
3372 ruben.santamarta uib.es@ Física Aplicada ProfC.Dr.
Seguí Palmer, Concepció
3224 concepcio.segui uib.es@ Física Aplicada TU
Segura Fuster, Jaume A.
2530 jaume.segura uib.es@ Tecnologia Electrònica CU
Serra Crespí, Llorenç
2805 llorens.serra uib.es@ Física Atòmica, Molecular i Nuclear TU
Sintes Olives, Alícia
9834 alicia.sintes uib.es@ Física Teòrica TU
Sintes Olives, Tomàs M.
1380 tomas ifisc.uib-csic.es@ Física de la Matèria Condensada TU
Soler Juan, Roberto
2536 roberto.soler uib.es@ Astronomia i Astrofísica Bec
Soo Lim, Jong
3370 lim.jongsoo gmail.com@ Física Atòmica, Molecular i Nuclear Postdoc
Sousa Sena, André Luis
2537 andre.sousa uib.es@ Astronomia i Astrofísica Bec
Stela Fiol, Joan
3221 joan.stela uib.cat@ Física Teòrica TU
Suenaga Portugués, Kay
9569 kay.suenaga uib.es@ Tecnologia Electrònica Aj
Terradas Calafell, Jaume
2391 jaume.terradas uib.es@ Astronomia i Astrofísica Contr
Toral Garcés, Raul
3235 raul ifisc.uib-csic.es@ Física de la Matèria Condensada CU
Torrens Caldentey, Gabriel
9568 gabriel.torrens uib.es@ Tecnologia Electrònica Bec
Tous Nadal, Maria
2536 maria.tous uib.es@ Física de la Terra Bec
Trias Cornellana, Miquel
2537 miquel.trias uib.es@ Física Teòrica Bec
Tuduri Vila, Elisa
---- elisatuduri mailpersonal.com@ Física de la Terra As
Verd Martorell, Jaume
1379 jaume.verd uib.es@ Tecnologia Electrònica JdC
Vich Ramis, Maria del Mar
2536 mar.vich uib.es@ Física de la Terra Bec
Villacorta Minaya, Héctor
9542 ---- uib.es@ Tecnologia Electrònica Bec

Tornar a la pàgina principal / Volver a la pàgina principal / Back to main page