Equip Directiu del
Departament de Física


     
Teléfono
Adreça de correu electrònic
Director   Carles Bona García
971 17 3222
Subdirector   Romualdo Romero March
971 17 3233
Secretari   Bartomeu Alorda Ladaria
971 17 9941
secretari.departament@uib.es
       
Administrativa   Maria Àngels Cano
971 17 3341
 
         

 

Tornar a la pàgina principal / Volver a la pàgina principal / Back to main page