Aquestes pàgines contenen codi JavaScript. Desbloqueja l'execució de scripts del teu navegador.

O L F · I B · w e b
Les pàgines web per preparar la prova de 2014 de la fase local de l'Olimpíada Espanyola de Física

Creades per Antoni Amengual Colom. Departament de Física (UIB).
Coordinador de la fase local de la OEF a les Illes Balears des de 2008.

Olimpíades Locals de Física 2 O O 3 - 2 O 1 3 Illes Balears
OEF · IPhO · OIbF

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Marca sobre un any per veure una versió editada de la prova de la fase local. Les proves locals tenen una part de test on es donen quatre opcions de les quals només una és correcta. Normalment, les proves contenen algun problema la resolució del qual es lliura per ser puntuat segons la resolució correcta, clara i raonada. Per preparar la fase local, en aquestes pàgines pots respondre i avaluar el test. Hi ha un botó després de la darrera pregunta per avaluar el test sobre deu punts. Les preguntes que s'han respost bé i malament queden marcades. Pel que fa als problemes, s'en dóna la solució.

Què són les olimpíades locals de Física? »

Qui es pot inscriure a la fase local de l'Olimpíada? »

Quin és el temari de les proves? »

Guanyadors fases locals »

Condicions d´ús del web »