GuiA

Les guies les sol·liciten els professors dels centres per als seus alumnes.


Per preparar l'examen de Física a les Proves d'accés a la Universitat de 2014, és convenient tenir presents els 3 punts següents:

1. La GuiA.
2. L'estructura de la prova.
3. Els criteris generals d'avaluació.


1. La Guia

Coberta de la GuiA
GuiA per preparar l'examen de Física a les proves d'accés a la universitat. Any acadèmic 2012-2013;
escrita i editada per Antoni Amengual, professor especialista d'universitat per a la matèria de Física.


El contingut de la GuiA es pot consultar en els fitxers PDF següents:

Fitxers

Comentaris

Exercicis resolts
| 1, 2, 3, 4, 5 | 6, 7, 8, 9 | 10 | 13, 14, 15, 16 | 17, 18, 19 | 24, 25 | 26 | 29, 30, 31 | 37, 38, 39, 40, 41 | 47, 48 | 49, 50, 51, 52, 53 | 60, 61 | 66, 67, 68 | 69, 70, 71, 72, 73 | 74, 75, 76 | 77 | 78 | 79, 80 | 81, 82, 83 | 84, 85 | 86, 87, 88 | 89, 90 | 98, 99, 100, 101 | 105 | 106, 107, 108 | 109, 110, 111, 112 |
(Exercicis resolts per Alberto Tomàs)


2. Estructura de la prova

Saber quina és l'estructura de la prova abans d'anar a l'examen. L'examen consta de quatre preguntes que valen 1 punt, i dues preguntes que tenen tres apartats que valen 1 punt cada un. Cada una de les preguntes està relacionada amb un dels blocs del temari: camp gravitatori, camp elèctric, magnetisme, vibracions i ones, òptica i física moderna. La primera pregunta de l'examen serà del bloc de física moderna. Com a exemple aquí teniu els enunciats lliurats en proves anteriors. En haver resolt l'examen podeu mirar les solucions.


3. Criteris generals d'avaluació

Els criteris generals de la prova aparèixen a les pàgines 20 i 21 de la GuiA.
Criteris Generals
.
 

Per si és del vostre interès, aquí teniu un enllaç a la plana web de la nostra universitat amb preguntes freqüents sobre les proves d'accés (s'obre en una altra pestanya): Preguntes freqüents sobre les PAU. Web UIB.
 
Pàgina creada i mantinguda per A. Amengual, Departament de Física. UIB.
Darrera actualització: 8 Nov. 2012 - 8 Oct. 2014