9 i 10 de setembre de 2005
Tornar a l'índex
 
Secció: Entitats organitzadores  

     

 

Les entitats organitzadores d'aquestes jornades són:

 

Facultat de Ciències de la UIB
Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB
Amics del Museu de Mallorca
Amics del Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes Balears
Arca
Biblioteca Diocesana
Institut Menorquí d'Estudis
Museu Diocesà
Museu de Mallorca
Observatori de l'Ebre
Societat Arqueològica Lul·liana
Societat d'Història Natural de les Balears
Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

     


    i amb l'ajud especial de

 
       
      Pàgina següent