Full name: Ballester Mortes, José Luis 

Address: Departament de Física, Universitat de les Illes Balears

Tlf: 34(9) 71 173228 

Fax: 34(9) 71 173426 

Email: dfsjlb0@uib.es

 
   
Last modified:16/11/2004